AvtoplinVelika večina od nas je že kdaj slišala za avtoplin. To je gorivo prihodnosti, ki je poceni in ekološko sprejemljivo. Ima veliko prednosti, od katerih je zagotovo najbolj pomembna prednost vpliv na izboljšanje kvalitete zraka. To posebej velja v velikih urbanih naseljih, kjer je onesnažen zrak velika grožnja zdravju ljudi in uničuje kvaliteto življenja vseh prebivalcev. Večja ekološka zavednost prebivalcev je prisilila proizvajalce vozil, da razvijajo nove tehnologije, ki jih poljubno imenujemo kot čiste. Ta izraz se pa večkrat zlorablja tudi za tiste tehnologije, ki si tega izraza ne zaslužijo. Avtoplin je gorivo, ki ni le v teoriji definirano kot ekološko, temveč tudi znanstveno dokazano. Razne avtomobilske študije so dokazale, da takšna vozila proizvedejo za 96 % manj ogljikovega oksida in ogljikovega dioksida, kakor dizelska vozila in za 68 % manj kot bencinska.

Avtomobilske raziskave so odkrile kar 16 prednosti, ki jih ima avtoplin, med katerimi vam jih bomo predstavili nekaj ključnih. Relativno visoko oktansko število goriva poskrbi za veliko rezerve pri razmerju med učinkovitostjo motorja in porabo goriva. Ima nižjo emisijo trdih delcev in nivo hrupa naproti dizelskemu vozilu, kar je veliko bolj primerno v urbanih naseljih. Avtoplin z nizkimi količinami emisij dobro vpliva na znižanje toplogrednih plinov. Vsebuje zanemarljivo malo strupenih plinov in v ozračje izpusti malo žvepla, ki pa v večjih količinah povzroča škodljive emisije žveplovega dioksida. Avtoplin ponuja veliko prednosti pri drugih nereguliranih onesnaževalcih: PAH in emisije aldehidov so veliko nižje kot pri dizelskih vozilih; benzen, toluen, BTX emisije so nižje kot pri bencinskih vozilih; poleti pa je možnost za nastanek smoga veliko nižja kot pri bencinu.

Zakaj je tako pomembno imeti čisto gorivo, kot je avtoplin? Ker je Svetovna zdravstvena organizacija odkrila, da so trdi delci, ki nastanejo pri izgorevanju pogonskih goriv, zelo škodljivi za človekovo zdravje. Povzročajo bolezni srca in ožilja ter prezgodnjo smrt. Ugotovili so še neposredno povezanost med porabo dizelskega goriva in pljučnim rakom. Izpostavljenost škodljivim delcem je izven kontrole posameznika, zato je potrebno delovati na višjem nivoju, ki je lahko nacionalno, regionalno ali pa mednarodno. Zato je avtoplin lahko eden od način za izboljšanje ne le zdravja okolja, temveč tudi nas samih. Dušik velja za naravno gorivo in povzroča izgubo biološke raznovrstnosti. Leta 2025 bo kar 62 % zavarovane površine Nature 2000 ogrožene in vsak dodaten izpust tega plina bo samo še povečal zakisljevanje. Dobra rešitev za čisto okolje je znižanje uporabe fosilnih goriv in povečanje filtrov v vozilih. Ta rešitev pa je dražja in zniža učinkovitost motorja. Izboljšanje emisijskega profila vozila je tako lažje in cenejše, če se uporablja avtoplin.

Rate this post